1/3

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH PHAN THIẾT

3 NGÀY 2 ĐÊM

ĐIỀU KIỆN 

 

Áp dụng từ ngày 16/03 – 30/04/2019

  • Khi bạn tham gia gói “Business Package", bạn sẽ được 1 xuất du lịch Phan Thiết.

 

  • Khi bạn tuyển thành công 5 Đại lý tham gia gói “Basic Package”, bạn sẽ được 1 xuất du lịch Phan Thiết.

  • oKhi bạn tuyển thành công 2 Đại lý tham gia gói “Business Package”, bạn sẽ được 1 xuất đi du lịch Phan Thiết.

  • Khi bạn tuyển thành công 1 Đại lý tham gia gói “Platinum Package”, bạn sẽ được 3 xuất đi du lịch Phan Thiết.