1/3
DU LỊCH PHAN THIẾT
3 NGÀY 2 ĐÊM

Áp dụng từ ngày 20/03 – 30/04/2019

 

ĐIỀU KIỆN 

  • Khi bạn tham gia gói “Business Package", bạn sẽ được 1 xuất du lịch Phan Thiết.

 

  • Khi bạn tuyển thành công 5 Đại lý tham gia gói “Basic Package”, bạn sẽ được 1 xuất du lịch Phan Thiết.

  • Khi bạn tuyển thành công 2 Đại lý tham gia gói “Business Package”, bạn sẽ được 1 xuất đi du lịch Phan Thiết.

  • Khi bạn tuyển thành công 1 Đại lý tham gia gói “VIP Package”, bạn sẽ được 3 xuất đi du lịch Phan Thiết.

​Qua chương trình promotion, các bạn sẽ có dịp đi Phan thiết nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, và được ngắm nhìn những thám cảnh đặc biệt của Phan Thiết.